Türkiye’nin ilk otizmli çocuklara yönelik spor merkezi Mac Otizm, özel eğitim ve spor desteği ile otizmli çocukları, hayata kazandırmaya devam ediyor. Otizmin yarattığı tüm farklılıkların doğru metotlar ve spor ile aşılabileceğini vurgulayan Mac Otizm Spor Merkezi’nden Dr. Didem N. Gülmez, sporun otizm üzerindeki etkileri konusunda önemli bilgiler veriyor.

Otizmi ne kadar iyi tanıyorsunuz?

Otizm spektrum bozuklukları olarak da bilinen otizm, belirtileri itibariyle erken çocukluk çağlarında fark edilen nöro-gelişimsel bozukluktur. Ömür boyu devam eden ve kişinin hayatının her alanını etkileyen otizm, beynin gelişimini engelleyen ciddi bir rahatsızlıktır.

Aileler genellikle çocuklarındaki farklılıkları geçici bir durum olarak yorumlar ve otizm ile ilişkilendirmez. Önceleri, çocuklar sosyal etkileşimde yetersiz kalır. Gözlerini kaçırmaya ve oyun oynamamaya ve çevreye karşı ilgisiz kalmaya başlar. Daha sonra konuşmakta zorluk çeken çocuklar, aynı kelimeleri sık sık tekrar eder ve bunu sürekli olarak yineler.

Tüm bunların yanı sıra adına tepki vermez, insanlarla iletişim kurmak istemez, inatçı ve hırçın tavırlar sergiler, acıya karşı duyarsız kalır ve normal öğrenme metotlarına cevap vermez. Bu noktada, çocuklar yukarıda belirtilen bulgulardan en az 6’sını gösteriyorsa otizmden şüphe edilmelidir.

Her 59 çocuktan 1’i otizmli doğuyor…

Erken teşhis; otizmin kontrol altına alınması ve uygun rehabilitasyon programları sayesinde otizmli bireylerin toplumsal yaşam içinde olmaları için çok önemlidir. Belirtilerin erken fark edilebilmesi adına toplum nezdinde farkındalığın oluşturulması ve bilincin yerleştirilmesi gerekir.

Bugün doğan her 59 çocuktan 1’i otizmli dünyaya geliyorsa, her ebeveynin konuyla ilgili optimum bilgiye sahip olması gerekir. Aksi takdirde çocuklar; ailelerine bağımlı, kimsenin yardımı olmaksızın günlük işlerini yapamayan, sosyal ilişkileri zayıf kişiler olarak toplumun dışında kalabilir. Evde değil, dışarda, okulda, parkta, işte ve hayatın her alanında sağlıklı ilişkiler kurabilen otizmli bireyler içinse özel eğitimlere entegre edilmiş spor etkili bir yoldur.

Spor ile otizmde yeni bir sayfa açılıyor

Otizmli çocukların hayata kazandırılması için özel eğitimler şarttır. Çünkü bir farklılık olan otizm, farklı metot ve teknikleri içeren multi-disipliner bir eğitim anlayışını gerektirir. Özel eğitim ve destekleyici çalışmalar sayesinde ise motor becerilerinde gelişme, zayıf olan sosyal iletişim becerilerinde kazanım ve topluma dahil olan bireylerin yetişmesi sağlanır. Sporu hayatının bir parçası haline getiren otizmli çocuklar, yaşamın her alanına var olmak için gerekli kazanımları edinebilir.

Spor, otizmin en zor semptomlarına karşı savaşıyor

Her ne kadar otizmli çocuklarda motor ve duyusal yolakların geliştirilmesi zor ve toplum tarafından imkansız olarak görülse de spor ile bu mümkündür. Çünkü spor;

  • En başta öfke kontrolünü sağlayamayan çocuklarda önemli bir gelişme sağlar,
  • Dikkat eksikliği problemlerinin önüne geçer,
  • Kas ve eklemlerin normal düzeyde kullanılmasını sağlar,
  • Zayıf olan merkezi sinir sistemini güçlendirir,
  • Duygularını ve kendisini keşfetmesini sağlar,
  • Esnek olan ve dik durmaktan tuvalet alışkanlıklarına kadar birçok durumu etkileyen eklemlerin iyileştirilmesine katkı sağlar,
  • Uyku düzeninde yaşanan sorunları minimum seviyeye indirir, çocuklara uyku düzeni kazandırır,
  • Hiperaktiviteyi kontrol altına alır,
  • Çok sık rastlanılan bir durum olan obeziteyi önler, çocuğun yaşına uygun beden ağırlığına sahip olmasını sağlar,
  • En önemlisi de başka kişilerle iletişim kurma korkusunu yenerek sosyal hayata dahil olmasına yardımcı olur.
Otizmli çocuklara yönelik Türkiye’nin ilk spor merkezi…

Otizmin yol açtığı semptomlarına karşı, sporun iyileştirici gücünü kullanan Mac Otizm, Türkiye’de denenmemişi deneyerek otizmli çocuklara yönelik Türkiye’nin ilk spor merkezine imza attı. Mac Otizm’in temel misyonu, özel eğitimle desteklenmiş spor programları ile çocukların bilimde, sanatta, sağlıkta ve sporda başarılı olmalarına katkı sağlamak.

Bu kapsamda verilen spor eğitimleri ile vücuttaki, ağır metallerin atılmasına ve diğer semptomların minimize edilmesine yardımcı olan Mac Otizm, otizmli çocukları spor çatısı altında buluşturmayı sürdürecek.