Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından Yağlı güreş hakemliği ve cazgır adayları için sınav açılıyor. Buna göre sınava katılacak olan adayların kriterleri belli oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu’ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

YAĞLI GÜREŞ HAKEMİ OLABİLME ŞARTLARI

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
  b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak. (En az 5 yıl yağlı güreş yaptığını belgeleyenler için ilköğretim mezunu olmak)
  c) 25 yaşından küçük 45 yaşından büyük olmamak,
  d) Ceza kurullarından 6 aydan daha fazla müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
  e) Ağır hapis veya Bir yıldan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası ile hükümlü bulunmamak,
  f) Faal güreşçi olmamak (Faal güreşçiler hakemlik lisansı alabilirler,ancak fiilen hakemlik yapamazlar, aktif güreşçiliğin sona ermesinden sonra fiilen hakem olarak görev yapabilirler. Faal güreşçilik süresince aday hakemi olarak beklerler. Fiilen hakemlik yapmaya başladıklarında terfi edebilirler.),
  g) Hakemlik yapmaya mani bir durumu bulunmaması,
  h) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak. (Teori ve uygulama sınavlarında ortalama en az 60 puan almak),

YAĞLI GÜREŞ HAKEM VE CAZGIR KURSUNA KATILACAKLARINDAN İSTENİLEN EVRAKLAR

1) Öğrenim belgesi (İlköğretim mezunları 5 yıl yağlı güreş yaptıklarını belirten belge), (İl Müdürlükleri onaylı),
2) Ceza Kurullarından 6 aydan fazla cezası olmadığını gösteren belge,
3) Adli sicil kaydı, Geçmiş cezaları bilenler ilgili mahkemelerden sabıka kaydı olmadığına dair ve memnu haklarının iade edildiğini gösteren belge,
4) Vukuatlı Nüfus cüzdanı sureti,
5) Hakemlik yapmaya mani olmadığını belirten sağlık raporu,
6)TR 610001200921200016000136 HALK BANKASI (Güreş Federasyonu hesabına yatırılan 1,000.00 TL’lik banka dekontu)

Kursa katılacaklar, yukarıda istenen belgeleri 29 eylül 2017 tarihine kadar federasyonumuza gönderdikleri taktirde Ankara’da daha sonra belirlenecek tarihte yapılacak olan yağlı güreş hakem sınavına girmeye hak kazanacaklardır.